האתר בתהליך שדרוג

סָפֵק

טיפוס ‘מטיל הספק’ וטיפוס ‘הוודאות’, מכירים אותם?
מעניין להבין כיצד הדבר משליך על בחירות נהיגה שלהם בכביש.
עיצוב ללא שם (1)

* יש את הסָפֵק הקטן שמתגנב לו בלי ששמנו לב והנה אנחנו מטילים דופי בהחלטה על קוצו של סָפֵק. כמו בפעם בה כבר החלטנו לצאת לטיול ואז הודיעו על גל חום שהיה ברור לנו שלא יזיז אותנו מהחלטתנו, אך בכל זאת המידע החל לכרסם בהחלטה.

* יש את הספקות הגדולים, כאלה שמובנים בתוך התרבות, החינוך והניסיון האישי, כמו הסָפֵק בהצלחה במבחן אם לא למדנו אליו.

* יש את הסָפֵק שהוא רק ‘ספק בכאילו’, כי כבר החלטנו נגד או נכון היה שנחליט נגד. משפט שלמדנו כחברה לפני שנים מעטות מדבר על כך- ‘כשיש ספק, אין ספק’ .

סָפֵק הוא התומך הבלתי מעורער של ההחלטות נגד משהו.

סָפֵק הוא התומך הבלתי מעורער של ההחלטות נגד משהו. משהו שקיים בפועל או בפוטנציאל שהסָפֵק מבטל את קיומו.

יש נושאים שברור שטוב שכך, טוב שיש סָפֵק. דברים שנוגעים ברווחתנו ורווחת האחר בהגדרה עדינה, ודברים שעניינם חיים ומוות בהגדרה נחרצת.

אני מבקשת להניח כאן את המחשבה שסָפֵק הוא חשוב. הוא דרך להנכיח אפשרויות, שכן אם לא היו אפשרויות אזי הייתה וודאות.

בעולמנו כיום וודאות נחשבת ביותר ושומטת את שטיח אלדין תחת רגלי הסָפֵק בצורה שבה המסע המופלא על השטיח אינו מתאפשר כלל. הסָפֵק מחץ את ‘כרטיס הטיסה’ הזה.

סָפֵק הוא כביש רב מסלולי בעוד שוודאות היא כביש חד מסלולי.

סָפֵק מספר שיש לי אפשרויות לבחור ביניהן, ובהשאלה- באיזה מסלול לנסוע בכביש רב מסלולי.

ודאות מספרת על כביש חד מסלולי, בו או שאני סגורה על עצמי לגבי החלטתי, או שזו החלטתי מאחר ואיני רואה כל אפשרות אחרת פרט לזו. כך או כך לא מתקיימות אפשרויות לבחור ביניה

סָפֵק הוא כביש רב מסלולי בעוד שוודאות היא כביש חד מסלולי.

בעליהם של כביש חד מסלולי יכולים להתעמק ולגלות מדוע הדבר כך עבורם.

מדוע יש להם רק מסלול אחד?…

סָפֵק מספק מגרש לתרגול בחירה חופשית, כזו שאינה משוחדת, תלותית או משרתת אג’נדות פוגעניות שלי או של אחרים, ולנו יש את האפשרות לבחור בו בצורתו זו.